Vi är ett företag med stora krav på säkerhet, trygghet, funktion och design. Produkterna utvecklar vi med husvagns-, husbils- och båtanvändaren som mittpunkt.

Med erfarenhet från 1970 och med medlemskap i Caravan Club of Sweden sedan 1974 vet vi vad som är den optimala lösningen för att gagna användaren och därmed även tillverkaren och importören av husvagnar, husbilar, campers m.m.Produktutveckling

Företaget är ledande på produktutveckling till elsystem till husvagnar och husbilar i Europa. Deltagit aktivt i elsäkerhets höjande projekt sedan 1980 talets början genom bl.a. olika klubbar men framförallt genom aktivt samarbete med elsäkerhetsverket vilket bl.a. lett till en rad förändringar i elsäkerhetsföreskrifterna. Vilket har lett fram till ny el standard för husvagnar i Sverige och Europa. Vidare samarbete sedan 80-talet har lett till att elsystemet fått sin status höjd från att ”sitta under golvet” till dagens säkra användarvänliga FVE- ELEKTRO-BOX SYSTEM 3000.
De husvagns-/husbils tillverkare och importörer som valt företagets elsystem har aktivt höjt säkerheten och användarvärdet av slutprodukten som kommer hela ledet tillgodo.

Tidigare produktutveckling

Tidigare så fanns ett en Bifirma som hette Jul-Ljus som utvecklade jul produkter. Bl.a så designade Olle Gustavsson (Uno:s far) originalet till väggjulgranen som idag syns i flertalet butiker, där iden och designen tyvärr stals utav andra tillverkare. Produkten var väldigt omtyckt liksom den större bågen med elektriskt belysning till att sätta i fönstret som företaget också tillverkade. Dessa tillsammans med andra ljusstakar såldes i en mycket omtyckt fabriksförsäljning i före detta vågfabrikens lokaler från 1976-1988. Tyvärr fick denna verksamhet läggas ner då Kommunen hellre valde att samarbeta med HSB som skulle bygga hus där, som fortfarande efter 24 år inte är byggda.

Miljö

Vår tillverkning är miljövänlig så långt man kan komma. Vi har inget spill och allt ingående emballage återanvänds. De produkter och leverantörer som vi tar in i vårt företag har samma krav på miljövänlig framställning och samma höga säkerhetskrav som vi har.

Säkerhet

Tillverkning av företagets elsystem genomgår löpande rutin- och säkerhetskontroller med inspektion.

Samarbetspartners

Företaget har bred förankring bland andra bransch företag i olika länder, ex Finland, Tyskland, Österrike. Bland företagets större kunder märks bl.a. KABE Husvagnar AB, SoliferPolar AB, Volvo Penta AB och LMC Husvagnar i Tyskland med flera.
Företaget etablerades 1975. Företaget har 5 anställda. Bokslutsomsättning 2011/2012 är beräknad till 10 milj.
VD och ägare för företaget är Uno Gustafsson